WYNIKI WYSZUKIWANIA DLA FRAZY: Kilka słów o.

Kilka słów o...

Współczesny artysta otrzymał nieznaną dotąd swobodę, ale także stanął przed nieznanymi wyborami i trudnościami. Szukając wciąż nowy...