zamknij
_WYDARZENIA

"Materia X"

Jedną z wersji instalacji Spacer zrealizowałam w relacji z przestrzenią Galerii Kobro w łódzkiej ASP, w której była prezentowana na wystawie zbiorowej Materia X w 2013 roku. Format instalacji wyznaczała zastane miejsce – galeria. Konstrukcja pracy oparta została na prostocie i multiplikacji podstawowych form. Ważnym elementem układu stała się także jedwabna faktura poszczególnych fragmentów dzieła. Dzięki zastosowaniu kilkudziesięciu pionowych zwojów (o dł.145 cm) organizowanych w większą całość, możliwe było uzyskanie dwóch wariantów wieloczęściowych kompozycji. Regularnej oraz nieregularnej tworzących odmienne konteksty formalno – znaczeniowe. Niewidzialna granica wyznaczająca wnętrze instalacji została rozmyta na dwa rodzaje sfer: zewnętrzną, która zaprasza odbiorcę do akcji i wewnętrzną budującą intymną atmosferę dzieła. Powstała w ten sposób kompozycja otwarta i zmienna. Przestrzeń galerii stała się bardzo ważnym elementem do interakcji z odbiorcą.