WYNIKI WYSZUKIWANIA DLA FRAZY: tekst

Droga Sztuki Ludwiki Żytkiewicz

Podziw dla piękna nietrwałego, ulotnego wynikającego ze zmian obserwowanych w przyrodzie oraz Buddyjskie poczucie nietrwałości świata – ks...

Spacer przez duże "S"

"Samo rzemiosło w żadnej gałęzi sztuki nie doprowadzi artysty daleko musi być w tym zaangażowane jego serce i umysł" - cyt. poetka japońska Mu...

Kilka słów o...

Współczesny artysta otrzymał nieznaną dotąd swobodę, ale także stanął przed nieznanymi wyborami i trudnościami. Szukając wciąż nowy...